Кері байланыс арналары дереккөздері

ТЕЛЕФОНДАР

Қабылдау бөлмесі: +7 (7172) 52-39-42+7 (7172) 95-57-69
Тіркелу орны: Колл-орталық +7 (7172) 39-99-99+7(771)071-01-89+7(778)021-05-09
Пациентті қолдау қызметі: +7 (7172) 95-57-70
Сенім телефоны +7 (7172) 95-57-67
Мобильді бригаданы шақыру: +7(7172)39-99-99+7(771)071-01-89

Бірыңғай Колл-орталығы:
109