Вакцинация сұрақтарының қауырт желі

Вакцинация сұрақтарының қауырт желі: 8-8000-700-830

Қымбаттыдостар!   

2018 ж. қаңтардың1-шы жұлдызынан бастапҚазақстан Республикасында медицина қызметкерлері және ата-аналарға ВАКЦИНАЦИЯЛАУ сұрақтарына жауап және кеңесберу мақсатында «қауырт желі» жүмысістейді.

Сіздер8-8000-700-830 нөмірінекезкелгенұялы операторларнемесе үй телефон нөмірлерінен ақысыз, тәуліктің 08.00-ден 20.00 сағдейін қоңыраусоғып, жоғарғысанаттыаллерголог, педиатр, неврологжәнеэпидемиолог мамандарынанВАКЦИНАЦИЯЛАУмәселелерібойыншасұраққойып, жауапжәнекеңесалумүмкіншілігіңіз бар.

Көрсетілген уақыттан тыс түскен қоңырауларға біздің мамандарымыз міндетті түрде қысқа уақытта өздері хабарласады.


Ақпараттар үшін телефон: 8-8000-700-830 (қоңырау тегін).