Егер адам жұмыссыз болса, міндетті медициналық сақтандыру сыйлықақысы қай кезеңнен бастап төленуі керек?

ЖАУАП:

Егер жеке тұлға жұмыспен қамту орталығында жұмыссыз ретінде ресми тіркелмеген болса, онда мұндай тұлға дербес төлеуші болып табылады және МӘМС жүйесіне төлем жасалмаған кезеңдегі берешек бойынша 2125 теңге мөлшерінде жарналар төлеу3 қажет, (бірақ 12 айдан артық емес).

Алайда, егер адам 2020 жылдың қарашасында жұмысынан айрылса, онда 2020 жылдың қарашасынан бастап төлеу керек. Яғни, жұмыс беруші жарналар мен аударымдарды төлеуді тоқтатқан сәттен бастап дербес төлеуші жарналарды төлеуді үздіксіз жүзеге асыруы тиіс.

Бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды да қамтиды. БЖТ төлеушілер-бұл кәсіпкерлік қызметті ЖК (ИП) ретінде тіркеусіз жүзеге асыратын жеке тұлғалар.

МӘМС жүйесінде медициналық көмек алу құқығын алу үшін БЖТ төлеушілер БЖТ-ны медициналық көмек алу күнінің алдындағы қатарынан кемінде үш ай, сондай-ақ ағымдағы ай үшін төлеуі қажет.